Breaking News

อธิบดีพช. พร้อมด้วยประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที่ฟังเสียงประชาชน ย้ำโคก หนอง นา คือ หนทางสู่ความยั่งยืน

อธิบดีพช. พร้อมด้วยประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที Continue Reading

มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 19 ณ นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กี Continue Reading

อธิบดี พช. เยี่ยมชมต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ด้วยพลัง “บวร” เพื่อพลิกฟื้นความยั่งยืนสู่ชุมชน

อธิบดี พช. เยี่ยมชมต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพช Continue Reading

ททท.ราชบุรี จับมือที่พักมาตรฐาน SHA ส่งเสริมการขายร้อนแรง “ราชบุรี & นครปฐม 9.9 Flash Sales”

ททท.ราชบุรี จับมือที่พักมาตรฐาน SHA ส่งเสริมการขาย Continue Reading

กรมการพัฒนาชุมชน จัดใหญ่ “Virtual Tour” อลังการสุดบนโลกออนไลน์ เที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 9 เส้นทางมรดกวัฒนธรรมวิถีไทย

กรมการพัฒนาชุมชน จัดใหญ่ “Virtual Tour” อลังการสุด Continue Reading