Breaking News

นครปฐม จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระ Continue Reading

กรุงเทพมหานคร มทร.รัตนโกสินทร์ แถลงข่าวการจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13

มทร.รัตนโกสินทร์ แถลงข่าวการจัดงานวันสหกิจศึกษาบูร Continue Reading

กรุงเทพมหานคร มทร.รัตนโกสินทร์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

มทร.รัตนโกสินทร์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใ Continue Reading

นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์จัดประชุมวางแผน และสรุปการจัดทำรูปแบบรายการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้

การประชุมวางแผน และสรุปการจัดทำรูปแบบรายการปรับปรุ Continue Reading

นครราชสีมา  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมาให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ

นครราชสีมา  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมาให Continue Reading