Breaking News

Featured News Tiles

จันทบุรี พช.จันท์ ผนึกกำลังศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด อบรมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 2

พช.จันท์ ผนึกกำลังศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด อบรม Continue Reading

พช.โคราช สืบสานพระราชดำริ ส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สร้างรายได้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

พช.โคราช สืบสานพระราชดำริ ส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ล Continue Reading

นครปฐม จัดพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นครปฐม จัดพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช Continue Reading

​เชียงราย​ อธิบดี​ พช. สานฝันสมาชิกกองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี สร้างสนามเด็กเล่น​สร้างปัญญาแก่เด็กชาวเขาเผ่าลาหู่

อธิบดี​ พช. สานฝันสมาชิกกองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี สร Continue Reading

สุรินทร์ สร้างเมล็ดพันธ์ต้นแบบรุ่น 10 น้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สุรินทร์ สร้างเมล็ดพันธ์ต้นแบบรุ่น 10 น้อมนำพระราช Continue Reading

พช. จับมือสภาสตรีฯ เปิดพิธีฝึกอบรมพร้อมมอบกี่ทอผ้า โครงการ “ส่งเสริมผู้ประกอบการทอผ้าจังหวัดตราด”

พช. จับมือสภาสตรีฯ เปิดพิธีฝึกอบรมพร้อมมอบกี่ทอผ้า Continue Reading

พช.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะส Continue Reading