Breaking News

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครเยี่ยมชุมชนปลายบางจังหวัดนนทบุรี

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครเยี่ยมชุมชนปลายบางจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ ชุมชนปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานนันท์  ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร และนายทศพร สุภาพ เยี่ยมชุมชนปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร ที่สวนเกษตรลัดดาวัลย์ เป็นสวนเกษตรธรรมชาติแบบผสมผสาน ชิมwelcome drink แบบชาวสวนชาใบหม่อนใบเตย และเยี่ยมชมการเลี้ยงผึ้งชันโรง ซึ่งนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ นับได้ว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของชุมชนปลายบาง

นอกจากนี้ นางสาวลัดดาวัลย์ คำสม นำชมแปลงดอกหน้าวัว และดอกปทุมมาอีกด้วย