Breaking News

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครเยี่ยมเครือข่ายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครเยี่ยมเครือข่ายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองลัดมะยม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานนันท์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร และนายทศพร สุภาพ เดินทางไปยังตลาดน้ำคลองลัดมะยม พบปะเครือข่ายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว นายชวน ชูจันทร์ ผู้นำชุมชนคลองลัดมะยม และได้รับการต้อนรับจาก ดร.ชนิสรา ดาอ่อน ประธานเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชน นำเยี่ยมชมภายในโซนต่างๆ ของตลาด เช่น ศาลาลมจอย,ฟาร์มเห็ด,สวนบัว รวมถึงแปลงปลูกผักออแกนิค

ซึ่งกำลังจะเปิดเป็นโซนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของตลาดน้ำคลองลัดมะยมต่อไป