Breaking News

ตรัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ในโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีส่ Continue Reading

ประจวบคีรีขันธ์ ​ตัวแทนเกษตรกร ในพื้นที่ 160,000 ไร่ ชุมนุม เดือดร้อนไม่ได้รับเงินชดเชย เนื่องจากไม่มีที่ดินไม่มีสิทธิ

ตัวแทนเกษตรกร ในพื้นที่ 160,000 ไร่ ชุมนุม เดือดร้ Continue Reading

นครปฐม คณะกรรมาธิการพานิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาศึกษาดูงานการบริหารจัดการข้าวของไซโล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีบ้านดอน

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นายอันวาร์ สาและ ประ Continue Reading

สมุทรสาคร กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที่บ้านแพ้ว มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ประชาชน

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที Continue Reading