Breaking News

นครปฐม   โรงพยาบาลสามพรานรับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ จากสมุนไพรคงคา

นครปฐม   โรงพยาบาลสามพรานรับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ จากสมุนไพรคงคา

เมื่อวันที่23พฤษภาคม2567 ที่ ชั้น4 อาคารบริการโรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บริษัท สมุนไพรคงคา จำกัด โดย คุณเพียงใจ  คงคา พร้อม พนักงานฯ  มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  รวมมูลค่า สองแสนสามหมื่นบาท  ให้กับโรงพยาบาลสามพราน  ซึ่งมี นายแพทย์ทินกร   ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน ร่วมด้วย นางพัชรี เกษรบุญนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน  ฝ่ายบริหาร นางเสริมศรี  กิฬาลาช  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน ฝ่ายการพยาบาล นางสาววาสนา คำเซ่ง  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ได้แก่   1.เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 3 เครื่อง ชุดคอนโด 1 ชุด

2.SAM-SLING (Sam pelvic sling ) รุ่น ESD 905#L จำนวน2 ชุด

3.เฝือกล๊อคคอ Cervical Collar ปรับระดับ S,M,L เด็กโต  จำนวน 5 ตัว

4.เฝือกล็อกคอ Ccrvical Collar ปรับระดับ S,M,L ผู้ใหญ่   จำนวน 3 ตัว

5.เข็มขัดห้ามเลือดฉุกเฉิน  จำนวน 2 ชุด

6.กระเป๋าปฐมพยาบาล สะพายหลัง  จำนวน 2 ใบ

ในครั้งนี้ทาง บริษัท สมุนไพรคงคา จำกัด โดย คุณเพียงใจ  คงคา ยังได้มอบข้าวกล่อง พร้อมยาชุดสมุนไพร ให้แก่เจ้าหน้าที่ และมอบชุดสมุนไพร พร้อมเงิน 300บาท ให้แก่ผู้ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสามพรานอีก จำนวน 60 ราย

ซึ่งทางคุณเพียงใจ  คงคา ได้กล่าวว่ารู้สึกประทับใจในการให้บริการแม่ครั้งนำคุณแม่หวล คงคา มารับบริการ โดยได้รับความดูแลจากแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามพราน   ในครั้งนี้จึงได้นำของที่ระลึกมามอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่บริการประชาชนต่อไป