Breaking News

นครปฐม จัดกิจกรรม“เปิดเมืองแห่งความศรัทธา”นางรำกว่า1,400 คนแต่งกายด้วยผ้าไทยสีเหลือง

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เปิดเมืองแห่งความศรัทธา” ครั้งแรกของการรำบวงสรวงสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีผู้รำแต่งกายด้วยผ้าไทยสีเหลือง กว่า 1400 คน ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่บริเวณลานพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดเมืองแห่งความศรัทธา” จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2567 โดยจัดพิธีบวงสรวงพระบรมสารีริกธาตุ พระร่วงโรจนฤทธิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดจนเหล่าเทพยดาอารักษ์ เทพธรรมบาลปกปักรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ที่คุ้มครองดูแลพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐม ทั้งเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติมาเป็นเวลาช้านาน  พร้อมด้วย พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระครูยติะรรมานุยุต  (หลวงพ่อแป๊ะ)เจ้าคณะตำบลบางกระเบา เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์(แคแถว) อ.นครชัยศรี โดยมี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้

 


นอกจากนี้ มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมสักการะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัย เหล่าเทพยดาที่ได้คุ้มครองชาวจังหวัดนครปฐม และรำถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณองค์พระปฐมเจดีย์ จากนั้น นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม จากทั้ง 7 อำเภอ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง สไบน้ำเงิน นุ่งผ้าชื่นหรือโจงกระเบนสีน้ำเงิน จำนวน 1,430 คน รำบวงสรวงในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่าในการทำพิธีครั้งนี้ จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว อีกทั้งเป็นการขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลสืบไป


นอกจากนี้ยังมีการเปิดงาน SME นครปฐม ครั้งที่ 2 โดยสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที 24 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์
…………………………
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว