Breaking News

ททท. จับมือภาคเอกชนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

ททท. จับมือภาคเอกชนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (27 พฤษภาคม  2566) ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี หรือ บ้าน ช. ช้างชรา (Elephants World) อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวสรียา  บุญมาก  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี  และนายสัตวแพทย์ สามารถ ประสิทธิ์ผล ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ บ้าน ช.ช้างชรา ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์ BCG Road Trip รักษ์โลกพลังงานใหม่  กิจกรรม “C2 Connect plus 2023” พร้อมต่อยอดความร่วมมือกับภาคเอกชน บริษัทวิริยะประกันภัย (จำกัด) มหาชน ผลักดันส่งเสริมโครงการรักษ์ช้างยั่งยืน ณ บ้าน ช.ช้างชรา กาญจนบุรี

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้การนำของ นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง ร่วมกับบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) และชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “C2 Connect plus 2023” ขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28  พฤษภาคม  2566  เส้นทางกรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี – กาญจนบุรี – เพชรบุรี – สมุทรสงคราม – กรุงเทพฯ เชื่อมโยงท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในพื้นที่กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 มีรถยนต์พลังงานสะอาด (รถยนต์ไฮบริจด์) เข้าร่วมจำนวน 20 คัน (40 คน)

ในวันนี้ คณะนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมเยือน บ้าน ช.ช้างชรา (Elephants World) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เลี้ยงดูช้างชรา ถือเป็นที่พักพิงของช้างเร่ร่อน ช้างเจ็บป่วย หรือช้างชรา ที่ไม่สามารถทำงานได้ นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมทำกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ปรุงอาหารเสริมให้ช้าง ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชอาหารช้าง เช่น กล้วย อ้อย สับปะรด ฟักทอง แตงโม และหญ้าบาน่า ป้อนอาหารให้เลี้ยงช้าง อาบน้ำช้าง รวมถึงการดูแลสุขภาพช้างชรา ช้างป่วย ในเบื้องต้น ซึ่งช่วยให้คนกับช้างได้ใกล้ชิดและเรียนรู้การใช้ชีวิตซึ่งกันและกัน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ

สถานที่แห่งนี้ ได้สร้างประสบการณ์และความประทับใจให้กับคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นที่น่ายินดี จากกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้เกิดการประสานงานเบื้องต้นจากผู้บริหาร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร) ว่า มีความสนใจที่จะต่อยอดโครงการรักษ์ช้างร่วมกับมูลนิธิ บ้าน ช.ช้างชรา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น โครงการปลูกพืชอาหารช้าง  โครงการด้านพลังงานสะอาด  ยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ดูแลช้าง เป็นต้น ซึ่งนโยบายของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาของช้างบ้านและช้างป่า

จึงได้จัดทำโครงการรักษ์ช้างยั่งยืนขึ้น และดำเนินโครงการนำร่องแล้วในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหลากหลายกิจกรรม อาทิ โครงการวิจัยอาหารช้าง โครงการคลีนิคเคลื่อนที่รักษาช้าง โครงการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพควาญช้างฯลฯ ซึ่งจะมีการอบรมและมอบวุฒิบัตรในเดือนสิงหาคมนี้ ที่สถาบันคชบาลลำปาง โดยจะนำโมเดลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น โครงการ บ้าน ช.ช้างชรา ดังกล่าวข้างต้นแล้ว และจะดำเนินการทันทีร่วมกับมูลนิธิ บ้านช.ช้างชรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเครือพันธมิตร