Breaking News

นครปฐม รพ.สามพรานจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด

นครปฐม  รพ.สามพรานจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี 2566

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
นายแพทย์ทินกร ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิด กิจกรรม วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี 2566  พร้อมด้วย นางพัชรี เกษรบุญนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน จัดโดย แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสามพราน ในธีม กิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด“ มีการประเมินกำลังกล้ามเนื้อต้นแขน แนะนำการประยุกต์ใช้สิ่งของภายในบ้าน ใช้ในการออกกำลังกาย เช่น ดัมเบลล์ขวดน้ำ ยางยืด ผ้าขนหนูเป็นการขยับกาย สบายใจ ห่างไกลโรค

ทุกวันนี้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันน้อยลง  ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ส่งผลให้สมรรถภาพกายถดถอย ก่อปัญหาสุขภาพมากมาย  การเพิ่มศักยภาพของร่างกายทำได้ไม่ยากโดยการเพิ่มกิจกรรมทางกาย ด้วยการบริหารและออกกำลังกายทำให้ร่างกายใช้กล้ามเนื้อ ประสาทสั่งการ และเผาผลาญพลังงานมากขึ้น การเพิ่มกิจกรรมทางกาย ทำให้เพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจและการหายใจ กล้ามเนื้อวัยกลางคนที่มีสุขภาพดี เห็นผลเปลี่ยนแปลงสุขภาพได้ต้องมีกิจกรรมทางกาย ในระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนด้วยการทำกิจกรรมทางกายระดับหนัก ปานกลาง ในระดับปานกลางถึงหนัก ให้ได้สัปดาห์ละ 150 นาทีเป็นประจำกิจกรรมทางกายระดับปานกลางโดยอาจทำวันละ 20-30 นาทีเช่น ทำงานบ้าน เดินเร็ว หรือ ปั่นจักรยาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง

กิจกรรมทางกายระดับหนัก ขยับกาย ยืน เดิน เคลื่อนไหวแขนขาเช่น วิ่ง หรือ ว่ายน้ำด้วยความเร็วให้หลากหลายแบบตามชอบมากขึ้นเท่าใดปัญหาทางกายจะห่างไกลตัวออกไปมากขึ้น  ควรปรึกษานักกายภาพบำบัน เพื่อวางแผนและเลือกประเภทกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล นักกายภาพบำบัดช่วยท่านได้โดยรับฟังความต้องการและปัญหา ร่วมกันตั้งเป้าหมายสุขภาพระยะสั้นและยาวร่วมกันออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมกับบุคคล สร้างความมั่นใจ   ลดภาวะเสี่ยง เช่น เบาหวาน ไขมันในหลอดเลือด  ไขมันพอกตับและช่องท้อง ซึ่งทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อีกด้วย

พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว