Breaking News

กรุงเทพมหานคร ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เปิดงาน โครงการ”สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีชาติพันธุ์ลัวะ” ครั้งที่ 6 !!

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เปิดงาน โครงการ”สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีชาติพันธุ์ลัวะ” ครั้งที่ 6 !!

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น.ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการ “สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีชาติพันธุ์ลัวะ”ครั้งที่ 6 พร้อมด้วย นางนภารัตน์ เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,นายจักรพงษ์ บุบผา ผู้ช่วยสก.เขตทวีวัฒนา และเป็นตัวแทน นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา รวมทั้งผู้แทนฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตทวีวัฒนาและซิสเตอร์โนรา(ปิ่นโมโล)ระดมกิจ ให้เกียรติร่วมพิธีฯโดยมีนายชินกร ก้าววิทยาคม นายกสมาคมล้วะแห่งประเทศไทย รวมทั้ง นายสาม ดาโบ ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมชาวเขาเผ่าลัวะเขตทวีวัฒนา และพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้

ภายในงาน”สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีชาติพันธุ์ลัวะ “ครั้งที่ 6 โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่นกิจกรรมแห่ขบวนประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามตระการตาและวิถีชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ แต่ละพื้นที่ในประเทศไทยมาร่วมพิธีเปิดงาน จำนวน 15 ขบวน อาทิ ขบวนที่ 1 ละว้าจักราช ขบวนที่ 2 กินข้าวใหม่ ขบวนที่ 3 บวชลูกแก้ว ขวนที่ 4 ผีตาโขน ขบวนที่ 5 ศูนย์ประสานงานลัวะทวีวัฒนา ขบวนที่ 6 ดาราอั้ง ขบวนที่ 7 เชียงราย&แม่ฮ่องสอน ขบวนที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ขบวนที่ 9 ลัวะบางเลน ขบวนที่ 10 ลัวะปลังดงเกตุ ขบวนที่ 11 ลัวะบ้านแผ่นยุ้งยางคำ ขบวนที่ 12 ก๋อนมัก ขบวนที่ 13 หมู่บ้านลัวะกอนเพล้ ขบวนที่ 14 หมู่บ้านลัวะโกนเลส และขบวนที่ 15 ชาติพันธุ์ไทยทรงดำ

จากนั้นดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ขึ้นกล่าวเปิดงานโครงการ”สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีชาติพันธุ์ลัวะ “ครั้งที่ 6 อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้ง ร่วมทักทายพูดคุยกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะที่มาร่วมงานแบบเป็นกันเอง รวมทั้งตีฆ้อง 6 ครั้งเอาฤกษเอาชัยตามประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะและร่วมรับชมการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะที่นำศิลป วัฒนธรรม และประเพณีพื้นบ้านอันสวยงามของแต่ละพื้นที่มาร่วมแสดงบนเวที ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน อบอุ่นและเพิ่มรอยยิ้มให้กับผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมมอบถ้วยรางวัลให้นักกีฬาฟุตบอลที่ชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมงาน”สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีชาติพันธุ์ลัวะ “ครั้งที่ 6 จัดโดยสมาคมลัวะแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมลัวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานสมาคมชาวเขาเผ่าลัวะเขตทวีวัฒนาซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์สัวะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย อาทิ จังหวัดเชียงราย,จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดนนทบุรี,จังหวัดนครปฐม,จังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ แนวทางทำกินและอาชีพ ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนทุกวันนี้ รวมทั้งเพื่อสืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ ให้เป็นที่ รู้จักในวงกว้าง ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนลัวะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ ให้คนภายนอกได้เป็นที่รู้จักต่อไป

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงาน โครงการ”สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีชาติพันธุ์ลัวะ” ครั้งที่ 6 ในวันนี้ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ได้ก้าวเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทในสังคมเพิ่มมากขึ้น การรวมตัวกันเพื่อสืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จะช่วยให้คนภายนอกได้รับรู้ และรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์สัวะเพิ่มมากขึ้นผมรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของคณะกรรมการ ผู้จัดงานทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความสุข ความสนุกสนานรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ของกลุ่มชาติพันธุ์สืบไป “ดร.หิมาลัย กล่าวทิ้งท้าย