Breaking News

ปทุมธานี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานทอดผ้าป่า“ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม”

มูลนิธิกาญจนบารมี ทอดผ้าป่า “ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม” สืบสานพระราชปณิธาน ดูแลผู้ป่วยยากไร้ คัดกรองมะเร็งเต้านมถิ่นทุรกันดาร
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่ศาลาธรรมานุภาพ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(ธงชัย ธมมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่า “ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม” เพื่อสมทบทุนในการจัดทำโครงการ “คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา พุทธศักราช 2565 ของมูลนิธิกาญจนบารมี โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ นายอภินันท์ เผือกผ่อง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร นายธวัชชัย ศรีทอง นายพิจิตร บุญทัน นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธี

 


ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิกาญจนบารมี จึงจัดโครงการ “ผ้าป่าช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม”เพื่อช่วยชีวิตสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศ ให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม เพื่อจัดซื้อรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่และสนับสนุนการดำเนินการ โดยโอนเข้าบัญชี มูลนิธิกาญจนบารมี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่ 340-2-11312-2
มะเร็งเต้านม ถูกจัดเป็นหนึ่งในมะเร็งร้ายที่คร่าชีวิตผู้หญิงเป็นอันดับ 1 ของโลก

โดยสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์การอนามัยโลก ให้ข้อมูลว่า ในปี 2561 พบผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมรายใหม่ทั่วโลกสูงกว่า 2,088,849 ล้านคน เสียชีวิตถึง 626,679 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่า มีหญิงไทยป่วยด้วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ เฉลี่ยปีละ 20,000 คน หรือประมาณ 55 คนต่อวัน และเสียชีวิตกว่า 6,000 คน หรือกว่า 17 คนต่อวัน
สถานการณ์โรคมะเร็ง จึงกลายเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ด้วยเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว มูลนิธิกาญจนบารมี จึงจัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมการป้องกันมะเร็ง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง


“ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น มูลนิธิกาญจนบารมี จึงร่วมกัน จึงจัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ด้วยหน่วยคัดกรองเคลื่อนที่ เดินทางไปวันละ 1 อำเภอ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลจากสถานพยาบาล และมีฐานะยากจน ให้ได้รับโอกาสในการตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น”