Breaking News

นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์เปิดโครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่นการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ในท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับพรีเมี่ยม

โครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่นการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ในท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับพรีเมี่ยม(โดยใช้ทรัพยากรทางการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดบริโภค) หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการขนส่งโลจิสติก ของผลิตภัณฑ์ไอติมบ้านศาลาดินโฮมเมด ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่น การสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ในท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับพรีเมียม(โดยใช้ทรัพยากรทางการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดบริโภค) หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการขนส่งโลจิสติก ของผลิตภัณฑ์ไอติมบ้านศาลาดินโฮมเมด ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ซึ่งจัดขึ้นตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์สินค้าในตำบล แนวทางการสร้างแบรนด์สินค้าสู่ตลาดบริโภค จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมสร้างอาชีพจากผลผลิตทางการเกษตรให้กับชุมชน


ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกชพรพรรณ นนท์พันธุ์ชนา CHIEF MARKETING OFFICER บริษัท VALUE CREATOR เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และแพจเกจจิง ของผลิตภัณฑ์ ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พัชรี เกษรบุญนาค /ข่าว