Breaking News

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมป้องกันน้ำท่วมในพื้น

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ที่ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มอบหมายให้นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสา CSRบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่13ตุลาคม 2564 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ คณะจิตอาสาทุกคนต่างเสียสละแรงกาย แรงใจบรรจุถุงกระสอบทราย

โดยมีนายสมพงษ์ จันทร์หล้า นายช่างสำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรีประสานการปฏิบัติงานบรรจุถุงกระสอบทราย เมื่อทำการบรรจุถุงกระสอบทรายเรียบร้อยแล้วสำนักการช่างจะได้นำถุงกระสอบทรายเหล่านี้ไปวางตามแนวริมแม่น้ำของจังหวัดนนทบุรีเพื่อป้องกันการเอ่อล้นของน้ำที่จะสูงขึ้นเข้าพื้นที่ชุมชนชั้นใน ซึ่งนายอำนาจ อ้วนเจริญ กล่าวว่ากิจกรรมCSRนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี บุคลากรทุกคนจึงเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลืองานของสำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรีโดยพร้อมเพรียงกัน .