Breaking News

ผอ.ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี

ผอ.ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ ตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก ถ.สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี

นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานนันท์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร และนายทศพร สุภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี ครั้งที่2/2563 โดยได้หารือเกี่ยวกับการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2563 จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2563