Breaking News

เชียงใหม่ ทหารพรานปะทะยึดได้เพียงยาบ้า

ทหารพรานปะทะยึดได้เพียงยาบ้า
25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.30 น
ร.ท.ชัยชาญ สีหะวงษ์ หัวหน้าชุดลาดตระเวนซุ่มตรวจ ได้นำกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ เข้าเดินลาดตระเวนจุดพื้นที่เสี่ยง ไทย-พม่า จุดลักลอบเข้าประเทศไทย ในเวลาประมาณ 0030 น ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เห็นกลุ่มชายเดินเข้ามาประมาณ 3 คนมีเป้สัมภาระและอาวุธปืน มีด ครบคน ทางทหารพรานได้เรียกให้หยุดเพื่อเข้าตรวจ แต่ก็ได้ยินเสียงปืนยิงมาทางชุดปฏิบัติการทันที่หลายนัด ทางทหารพรานมีที่กำบังจึงได้ยิงตอบโต้ทันที ใช้เวลาในการยิงกันประมาณ 3 นาที ทางฝ่ายตรงข้ามเงียบ แต่ทางชุดปฏิบัติการทหารพราน ยังไม่กล้าเข้าพื้นที่ จึงขอกำลังสนับสนุนจาก พันเอก เอกวุฒิ สุขรส ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ให้ จำนวน3 ชุดปฏิบัติการ และกำลังทางตำรวจภูธรแม่อาย ทางชุดปฏิบัติการอาสารักษาดินแดนแม่อาย และทางฝ่ายปกครอง เพื่อ ร่วมในการเข้าพื้นที่พิสูจน์ทราบและผลักดัน คุ้มกันชุดเข้าตรวจพื้นที่

จากการตรวจโดยทาง ร้อยเอกเจริญศักดิ์ บุตรวงค์ หัวหน้าฝ่ายยุทธการกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 พร้อมทุกฝ่ายเข้าตรวจสอบ ชายแดนบ้านป่ากุ๋ย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบเป้ตัดแปลงจากกระสอบฟาง จำนวน 1 เป้ ข้างในมียาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน 17 มัด นับได้จำนวนทั้งหมด 34,000 เม็ด จึงได้นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฏหมายติดตามผู้ร้านกันต่อไปแล้ว

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว