Breaking News

นครปฐม อบต.วัดละมุด”จัดงานรำลึกอัฏฐมีบูชา 131ปี จำลองถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า”

นครปฐม อบต.วัดละมุด”จัดงานรำลึกอัฏฐมีบูชา 131ปี จำลองถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า”

เมื่อเวลา17.00 น.วันที่28พฤษภาคม2567 ที่ วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประชาชน ชาวพุทธในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี ร่วมจัดงาน 131ปี รำลึกอัฏฐมีบูชา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและหาชมได้ยาก  จัดขึ้นเพียงปีละ1ครั้ง ด้วยขบวนแห่พุทธประวัติและขบวนคติธรรม”พิธีอัญเชิญพระบรมศพจำลอง นำโดยคณะสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกขน และเวียนทักษิณาวัตรรอบ มณฑลพีธีจำลอง แล้วอัญเชิญประดิษฐาน เหนือจิตกาธานเพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีพระธรรมวธิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายอาทร สูญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด  ประธานจัดงา”131ปีอัฏฐมีบูชา” กล่าวรายงาน มีการนำถวายผ้าป่า พลุ ตะไล และดอกไม้ไฟ เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา

ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยเป็นประเพณีที่จัดสืบต่อเนื่องกันมาอย่าวต่อเนื่องนานกว่า 131ปี และเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในจังหวัดนครปฐม ที่ประกอบด้วย ขบวนเหตุการณ์สมมุติ อัญเชิญพระบรมศพจำลอง นำโดยคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ เทวดา นางฟ้า พระสาวกและสาธุชน โดยการจัดงานวันอัฏฐมีบูชา (การบูชาในดิถีที่ 8) ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพาน ในวันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วัดใหม่สุคนธารามตลอดจนประชาชนชาวตำบลวัดละมุด และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธของคนไทยในชุมชน ส่งต่อถึงลูกหลานให้ระลึกและให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของไทย  ในปัจจุบันจะหาชมได้ยาก ในประเทศไทยจังหวัดที่มีการจัดงานบุญประเพณีอัฏมีบูชาเป็นประจำทุกปีคือ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดอุตรดิตถ์ พุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญ และสืบสานงานประเพณีวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง เพื่อเป็นการรักษาและคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้อยู่ คู่แผ่นดินไทยตลอดไป