Breaking News

นครปฐม ทำบุญและเปิดป้ายอาคารพระครูอนุกูลพิศาลกิจ เพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ โอกาสครบรอบ100ปี ชาตกาล หลวงพ่อเปิ่น

เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566 ที่  โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์. ราชวรมหาวิหาร  และ พระครูอนุกูลพิศาลกิจ (หลวงพ่อสำอางค์ ปภสสโร) เจ้าอาวาสวัดบางพระ เป็นองค์ประธานในพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารพระครูอนุกูลพิศาลกิจ เพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี ชาตกาล พระอุดมประชานารถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ)

ซึ่งมี นายแพทย์ยุทธกรานต์ ชินโสตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่5  นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม  นายแพทย์ทินกร  ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน นายอนุชา สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต5จังหวัดนครปฐม. นายวิพุธ จันทร์โจมศึก ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเทคนิคสายออกบัตรธนาคาร  ธนาคารแห่งประเทศไทย  และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น   ผู้นำชุมชนและประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

รวมทั้งครอบครัวสะสมทรัพย์  ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือกายภาพบำบัดให้โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  เพื่ออุทิศให้คุณปู่ประเสริฐ  สะสมทรัพย์  เป็นเงิน200,000บาท และพระอาจารย์พิเชษฐ์ ฐิตโสภโณ  ผู้แลประสานงานและสนับสนุนกิจการวัดบางพระ มอบเงิน100,000บาท และคณะผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินอีกหลายคณะ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ และร่วมออกโรงทานกว่า50ร้าน

ด้วยทางวัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นำโดยพระครูอนุกูลพิศาลกิจ(หลวงพ่อสำอางค์ ปภสสโร) เจ้าอาวาสวัดบางพระและประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างอาคารพระครูอนุกูลพิศาลกิจเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี ชาตกาล พระอุดมประชานารถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก3ชั้น พื้นที่ 1,679 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง 43,326,738บาท เริ่มก่อสร้างโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 12ธันวาคม2561เสร็จสิ้นและส่งมอบงาน เมื่อเดือน มกราคม2563เริ่มเปิดให้บริการปี พ.ศ.2566(เนื่องจากสถานการณ์โควิด19)

ประวัติโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น.   พระอุดมประชานารถ (หลวงพ่อเบิ่น) เป็นผู้สร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เพื่อให้ประชาชนในตำบลบางแก้วฟ้า และบริเวณใกล้เคียงสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว โดยที่โรงพยาบาลเป็นลถานที่ให้การบำบัดรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งเป็นการบำบัดทุกข์โดยตรงต่อประชาชนที่เป็นรูปธรรมที่ดีที่สุดหลังจากสร้างเสร็จมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดแล  ให้บริการครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการพื้นฟูสมรรถภาพ มีบริการกายภาพบำบัด พร้อมทั้งการสร้างวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข  ได้มีการกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัดนราชลดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เมื่อวันที่ 28 มิถูนายน 2536 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2537 ใช้เงินไปทั้งสิ้น 145 ล้านบาท เริ่มเปิดดำเนินการก่อนครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2537มีบุคลากร รวม 29 คน ประกอบพิธิเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2537

ซึ่งในพิธีวันนี้ได้มีการเซ็นหนังสือส่งมอบอาคารพระครูอนุกูลพิศาลกิจ เพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อย่างเป็นทางการ

ทางด้านนายแพทย์ยุทธกรานต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  ได้กล่าวว่า นับเป็นความปลาบปลื้มปีติยินดี และภาคภูมิใจแก่พวกเราชาวสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้ป่วย ผู้รับบริการทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งผมพร้อมคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  ขอให้คำมั่นว่า จะร่วมมือกันพัฒนาโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค และที่สำคัญ การฟื้นฟูสภาพ ให้สมตามเจตนารมย์ของโรงพยาบาลและเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเปิ่น (พระอุดมประชานารถ) ที่ต้องการให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นที่พึ่งของประชาชน ที่มีความมั่นคง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป