Breaking News

นครราชสีมา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นครราชสีมา   ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ที่โรงแรมฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี2565

โดยมีนายพรเทพ พลับนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ , นายพงศ์วิจักขณ์ ตันประเสริฐ ผู้จัดการพื้นที่การศึกษา, นายศิวัฒ บุสำโรง ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา ,คณะครูศูนย์การเรียนฯ ร่วมในพิธี โดยนายศิวัฒ บุสำโรง ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนฯและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา โอกาสนี้นายสมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาค RNE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบรางวัล “เพชรปัญญา” ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

จากนั้น นายพรเทพ พลับนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ กล่าวชื่นชมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษา ,ผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรม ,ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียน ตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาด้วยความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษามีอาชีพ มีงานทำที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ต่อไป.