Breaking News

นครปฐม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล

จังหวัดนครปฐม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพรชัยมงคลฯ ทั้ง 99 รูป จะได้เข้ารับการศึกษาพระธรรมวินัยอบรมปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกำหนดลาสิกขาในวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.


ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 19 มกราคม 2566 ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร ในเวลา 07.00 น. และพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ในเวลา 17.00 น. ณ ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

**************************************************
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม- ภาพ/ข่าว