Breaking News

นครปฐม  รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)เปิดกิจกรรมงานวันแพทย์ ปี2565

นครปฐม  รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)เปิดกิจกรรมงานวันแพทย์ ปี2565

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  ที่ ห้องประชุมอินทปัญโญ ชั้น 9 อาคารเลิศประชารักษ์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม

นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันแพทย์ โดยมีแพทย์หญิงพิริยา สุ่มสวัสดิ์ ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการวันแพทย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการดูแลรักษาโรค บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและโรคตาแก่ประชาชน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของแพทย์และองค์กร

 

 

สำหรับปี 2565 ทางองค์กรแพทย์ได้จัดให้มี พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ดีเด่น จำนวน 8 ราย.  เวทีเสวนาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สุขภาพดี เริ่มเลยไม่ต้องรอ” โดยได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา ด้านอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและตับ      ด้านสูตินรีเวช ด้านศัลยศาสตร์และระบบทางเดินปัสสาวะ และทางด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา   การให้บริการตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ อาทิเช่น ปัญหาสุขภาพตา โรคออฟฟิศซินโดรม โรคข้อเข่าเสื่อม ประเมินสภาพจิตใจจากนักจิตวิทยา และด้านโภชนาการ