Breaking News

นครปฐม สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าอนันต์ ฯ – ไร่ขิงวิทยา ร่วมกับโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาและเทศบาลเมืองไร่ขิง   แถลงข่าว เดิน-วิ่ง ไร่ขิงมินิมาราธอน2022

สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าอนันต์ ฯ – ไร่ขิงวิทยา ร่วมกับโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาและเทศบาลเมืองไร่ขิง   แถลงข่าว เดิน-วิ่ง ไร่ขิงมินิมาราธอน2022 Raikhing Mini Marathon2022/ @เกาะลัดอีแท่น

เมื่อวันที่18กันยายน2565 ที่ห้องประชุมพุทธรักษา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม

นายสุรศักดิ์  ชุ่มสกุล นายกสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าอนันต์ ฯ – ไร่ขิงวิทยา พร้อมด้วย นายจำรัส  ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ร.ต.ท.พยงค์ โพธิ์รักษา อุปนายกสมาคมฯ1 นางสาวรุ่งชีวา  สุขศรี อุปนายกสมาคมฯ2 นางพัชรี  เกษรบุญนาค อุปนายกสมาคมฯ3 และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมกันแถลงข่าว เดิน-วิ่ง ไร่ขิงมินิมาราธอน2022 Raikhing Mini Marathon2022/ @เกาะลัดอีแท่น

ซึ่งจะมีขึ้น ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 4:00-8:00 น. เวลาปล่อยตัวนักวิ่งเริ่ม 5:00 น.Cut Off เวลา 7:00 น. สถานที่จัดงาน ศาลาคลุมลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน  จ.นครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.จัดกิจกรรมระดมทุนหารายได้จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

2.ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความรักความสามัคคีพบปะเพื่อน พีน้อง ว.ข.

3.กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชนไร่ขิง ร้านค้า วัด ตลาด ผลไม้เกาะลัดอีแท่น

4.ส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ระยะทาง เดิน วิ่งมี 3ระยะทาง     เดิน-วิ่ง 3 กิโลเมตร /Fun Run  5 กิโลเมตร /Mini Marathon 13 กิโลเมตร

เส้นทางวิ่ง จากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาผ่านประตูวัดไร่ขิงข้ามสะพานมงคงรัฐประชานุกูล  ไปยังพื้นที่เกาะลัดอีแท่น  กำหนดการ เริ่ม 4:00 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง 5:00 น.-CUT OFF 7:00 น.

โดยการแบ่งการแข่งขัน 3 รางวัลตามรุ่นอายุ จำนวน 6 รุ่น ดังนี้  และรางวัลพิเศษ 3 รางวัลสำหรับนักวิ่งแฟนซี

สำหรับระยะ Fun Run 5 กิโลเมตรและ 13 กิโลเมตร ชายและหญิง

แบบเสื้อ 2 แบบ คือ VIP/ประเภททีม และ Individual

แบบเหรียญ ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์

โล่รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน 3 อันดับ 6 รุ่นอายุ ชาย/หญิง

ประเภททีม ที่สนับสนุนโล่ขอบคุณ

ค่าสมัคร 500 บาททุกระยะทางสำหรับประเภทบุคคลทั่วไป VIP1,500 บาท และทีม 10,000 บาท 10 คน

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง  Online  Google Form  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee_h05JVV-kktxN_9VnNTYbKaZKxjc-jP-0mXzjpC7xCYDcg/viewform

Onsite Walkin โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ป้อมยาม ประตู 1

Line Ad @WeAreWRK

โทร 086-8120622

โดยจะปิดรับสมัครในวันที่30กันยายนนี้

พัชรี  เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สุกุล /ข่าว