Breaking News

ระยอง  นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์คว้ารางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะอาชีวะศึกษา

ระยอง  นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์คว้ารางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะอาชีวะศึกษา
ที่แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและการควบคุมไฟฟ้า โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดเผยว่า งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้งไฟฟ้าและการควบคุมไฟฟ้า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ในระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน

 

ซึ่งแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาอุตสาหกรรม ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ส่งนักเรียนเป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการแข่งขันด้วย ผลปรากฏว่า ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันได้รับรางวัล “เหรียญทอง” จากผลงานของนายยศกร ภูมิประพาส นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และนายพีรพัฒน์ พฤษราพรมราช นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่ นายสายชล ประสพสุข , นายภาณุพงศ์ ประจงการ และนายธีรทัศน์ สมสงวน

ด้านนายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพของครูและนักเรียนให้มีขีดความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ มีความรู้ และเกิดความชำนาญจากการได้ปฏิบัติจริง อีกทั้งส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสหาประสบการณ์ในการแข่งขันเวทีต่างๆ ในระดับจังหวัดและระดับประเทศอยู่เสมอ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองครั้งนี้จะได้เป็นตัวแทนของระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครไปร่วมแข่งขันในระดับชาติที่จังหวัดน่านในเดือนมีนาคม ศกนี้ต่อไป .