Breaking News

ชัยนาท นายอำเภอหันคาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 17 ตุลาคม 2564  นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอหันคา พร้อมด้วย นางนัสนันท์ กาฬภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอหันคา เขต 1 นายประสาร ครคง สาธารณสุขอำเภอ นางสาวประภาวรินทร์ ประภาวินวงค์ ปลัดอำเภอ นายณัฐฏนันท์ มั่งนุ้ย ปลัดอำเภอ นายโฆษิต พูลน้อย ปลัดอำเภอ นางสาวภัควลัญชญ์ บุญแจ้ง ปลัดอำเภอ นางสาวอินทรา เชยสาคร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ร่วมกับนายจักรพงษ์ แก้วกระจ่างกำนันตำบลเด่นใหญ่ นายบุญสม เปี่ยมน้อย กำนันตำบลหันคา นายสุวัฒน์ จิตรดา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลหันคา นางกาญจนาณัฐ จันทร์น้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเด่นใหญ่ นายเสนาะ บุญจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเด่นใหญ่ นางรัตติยา ศรีเดช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลเด่นใหญ่

 

ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎร ได้นำถุงยังชีพอุปโภคบริโภคไปมอบให้ราษฎรบ้านเรือนถูกน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลหันคา และตำบลเด่นใหญ่ ซึ่งประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ เมื่อคืนวันที่ 14 -17 ตุลาคม 2564 เกิดน้ำไหลท่วมบ้านเรือน พืชผลทางการเกษตร และเส้นทางสัญจรได้รับความเสียหาย โดยบริเวณเส้นทาง ถนนคสล.สายเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลหันคา และหมู่ที่ 9 ตำบลเด่นใหญ่ ซึ่งถูกกระแสน้ำไหลแรงกัดเซาะทำให้ถนนขาด กระแสน้ำไหลจากพื้นที่ตำบลหันคา ลงไปท่วมพื้นที่พืชผลเกษตรกรตำบลเด่นใหญ่ จึงได้ร่วมกันเจรจาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งราษฎรทั้ง 2 ตำบล ยินยอมตกลงกันให้นำถุงบิ๊กแบ็กบรรจุดินลงกั้นกระแสน้ำในลักษณะฝายน้ำล้นเพื่อชะลอกระแสน้ำไม่ให้ไหลลงในปริมาณมาก โดยใช้รถแบคโฮนำบิ๊กแบ็กลงกั้นชะลอกระแสน้ำ