Breaking News

เบสท์พลาสติกเทคโนโลยีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์1ล้านบาทสู้ภัยโควิด-19ให้โรงพยาบาลสามพราน

เบสท์พลาสติกเทคโนโลยีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19ให้โรงพยาบาลสามพราน

วันที่ 13กันยายน2564 ห้องประชุมพระเทพศาสนาภิบาล โรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม

นายแพทย์ทินกร  ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน  พร้อมด้วย แพทย์หญิงอัญชนา มณีงาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน  นางพัชรี เกสรบุญนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน  เภสัชกรหญิงวาสนา คำเซ่ง และเจ้าหน้าที่ รับ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19  รวมมูลค่า 1 ล้านบาท   จาก ดร.สุรชัย รติทอง และ ดร.ฮุย คิม บู  คณะผู้บริหารบริษัทเบสท์พลาสติกเทคโนโลยีจำกัด

ได้แก่

1.เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามสัญญาณชีพจำนวน 1 เครื่อง  ราคา 320,000 บาท

2.เครื่องติดตามการทำงานหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 150,000บาท ราคารวม 600,000 บาท

3.อุปกรณ์แขวนเครื่องติดตามการทำงานหัวใจและสัญญาณชีพ 6 ชุด ๆ ละ 6,000.-  ราคารวม 36,000 บาท

4.เครื่องคอมพิวเตอร์ Noteboook 2              2  เครื่อง ๆ ละ 22,000.-  ราคารวม 44,000.-

เครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมอุปกรณ์โดยตัวเครื่องประกอบด้วย ภาควัดคลื่นไฟฟ้า(ECG) ภาควัดอัตราการหายใจ (Respiration) ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  (SpO2) และภาควัดความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP) เป็นเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤต  เฝ้าติดตามและวัดความดันโลหิตแบบภายนอก วัดอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด      เพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยและสะดวกในการรักษาลดกำลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี อีกด้วย

พัชรี  เกษรบุญนาค/ข่าว