Breaking News

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ดำเนินการเข้มตรวจ ATKนักเรียนก่อนฝึกปฏิบัติงาน

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ดำเนินการเข้มตรวจ ATKนักเรียนก่อนฝึกปฏิบัติงาน
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 Antigen Test Kid (ATK)ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการร้าน7-Eleven โดยการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kid (ATK)วันนี้ดำเนินการพร้อมกับที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งสถานศึกษาในความร่วมมือของวิทยาลัยฯ โดยนายอำนาจ อ้วนเจริญ กล่าวว่า ผู้บริหารของวิทยาลัยฯได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 การจัดตรวจคัดกรองATK

 

ครั้งนี้ทางวิทยาลัยฯได้ดำเนินการแจ้งขออนุญาตอย่างถูกต้องจากผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จังหวัดนนทบุรี , สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ การดำเนินการตรวจคัดกรองATK ได้แก่ การจัดตั้งจุดคัดกรอง จุดตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดเว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของศูนย์ปฏิบัติการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จังหวัดนนทบุรีอย่างเคร่งครัด การตรวจคัดกรอง ATK จึงช่วยสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และพ่อแม่ ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัยจากโรคโควิด-19ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ .