Breaking News

นครปฐม สองภาคเอกชนมอบตู้ตรวจไวรัสโควิด-19และโรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อให้กับโรงพยาบาลสามพราน

นครปฐม สองภาคเอกชนมอบตู้ตรวจไวรัสโควิด-19และโรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อให้กับโรงพยาบาลสามพราน

เมื่อวันที่5มิถุนายน2564 ที่ โรงพยาบาลสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ผู้แทนบริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด และ บริษัท แอดอีซีล จำกัด  มอบตู้ตรวจไวรัสโควิด-19และโรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ ประเภท Portable Pressure Room  ซึ่งมี2ระบบ คือ  Positve and Negative Pressure Room  เพื่อคนไทยร่วมใจ ประเทศพ้นภัย โควิด-19 ให้ กับโรงพยาบาลสามพราน โดยมีนายแพทย์ทินกร ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัญชนา  มณีงาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน นางพัชรี เกษรบุญนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน และพยาบาล  ร่วมรับมอบตู้ สำหรับใช้ตรวจเช็คการติดเชื้อของคนไข้ Covid-19 ที่รับการรักษาภายในโรงพยาบาล ตู้นี้ถูกออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกในการตรวจหาเชื้อโรค ปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์

และยังสามารถนำขึ้นไปใช้ที่ชั้นสูงๆได้ ซึ่งอาจจะเป็นชั้นที่ต้องรักษาและพักฟื้นคนไข้ ทำให้คนไข้ไม่ต้องลงไปตรวจเชื้อในห้อง Negative Pressure ที่ชั้นล่าง ซึ่งการเคลื่อนย้ายคนไข้ขึ้นลงระหว่างชั้นจะต้องเสียเวลาในการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อเส้นทางและลิฟต์ของคนไข้ทุกครั้งเป็นเวลากว่า 30 นาที ภายในตู้มีการใส่หลอดแสง UV ในการฆ่าเชื้อโรค และระบบสเปรย์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในตู้ รวมทั้งระบบการดูดกรองอากาศผ่านท่อไปปล่อยยังนอกอาคารหรือเครื่องกรองเชื้อโรคอีกครั้ง เพื่อให้ปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อนี้ อีกด้วย

พัชรี เกษรบุญนาค /ข่าว