Breaking News

สมุทรสาคร พร้อมแล้ว เปิดโรงพยาบาลสนามรับผู้ติดเชื้อ กทม. – ปริมณฑล

สมุทรสาคร พร้อมแล้ว เปิดโรงพยาบาลสนามรับผู้ติดเชื้อ กทม. – ปริมณฑล ส่วนผู้ติดเชื้อจากชุมชนคลองเตยที่ส่งมาล่วงหน้าเกือบ 40 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยขณะนี้พบว่าในส่วนของกรุงเทพฯ พบกลุ่มก้อนที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักอยู่ที่ชุมชนเขตคลองเตยนั้น เพื่อเป็นการรองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น ทางปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ก็ได้ออหนังสือสั่งการให้จังหวัดสมุทรสาคร จัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนของโรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์ และรถรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในระบบ เบื้องต้นจำนวน 500 เตียงนั้น

             ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 04 พฤษภาคม 2564 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยของโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 สภาอุตสาหกรรม หมู่ที่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยหญิงไทย จำนวน 200 เตียง โดยโรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งก็พบว่ามีความพร้อมเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ที่จะรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว (ไม่แสดงอาการ) เข้ามาพักรักษาตัวเป็นเวลา 14 วัน เช่นเดียวกันกับที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 9 บริษัท วิท วอเตอร์ ซิสเต็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท เดอะ มันนี่ จำกัด  หมู่ที่ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยชายไทย จำนวน 400 เตียง โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ มีความพร้อมที่จะรับผู้ติดเชื้อเข้ามาดูแลได้แล้ว ขณะที่ในส่วนของแรงงานต่างด้าวก็จะถูกส่งตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 8 วัฒนาแฟคตอรี่ หมู่ที่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร

    สำหรับผู้ติดเชื้อแรกเข้าฯ ของโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 ก็จะต้องทำการตรวจเอ็กซเรย์ปอดก่อนทุกคน จากนั้นเมื่อเข้าสู่ที่พักภายใน ก็จะมีการจัดพื้นที่ไว้เป็นสัดส่วนสำหรับแต่ละคน มีเตียง หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ผัดลม และฉากกั้นไว้ให้เพื่อความเป็นส่วนตัว หากใครเจ็บป่วยมีอาการไข้ ก็จะสามารถแจ้งแพทย์ผ่านระบบอินเตอร์คอมพ์ และสั่งยาผ่านระบบอุปกรณ์พระราชทานที่เรียกว่า “ปิ่นโต” ซึ่งสามารถสื่อสารกับแพทย์ พยาบาล และสั่งยาได้อีกด้วย และภายในยังมีลานออกกำลังด้วย ซึ่งในส่วนของระบบการดูแลผู้ป่วยฯ ของโรงพยาบาลสนามทั้ง 3 แห่งนั้น จะมีการวางระบบที่ลดการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ให้มากที่สุด แต่ก็สามารถให้การดูแลได้อย่างทั่วถึง

         นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ในนามจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ ที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนการรับผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ นั้น ขณะนี้มีการรับเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครแล้วบางส่วนตั้งแต่เมื่อประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้ว รวมยอดประมาณ 48 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อแรงงานต่างด้าว 6 ราย ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 8 วัฒนาแฟคตอรี่ ส่วนที่เหลือเป็นคนไทยอีกประมาณ 40 กว่าราย ยังให้การพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐที่ยังมีเตียงเพียงพอทั้งที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และโรงพยาบาลนครท่าฉลอม

นายสุรศักดิ์ฯ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกว่า สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวันนี้ จะส่งผลต่อโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสมุทรสาครหรือไม่นั้น ก็อาจจะมีบ้าง ที่จะมีผลต่อโรงพยาบาลสนามของเราที่จะต้องเตรียมพร้อมรับตัวเลขที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต แต่ตอนนี้ถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่กรุงเทพฯ สามารถบริหารจัดการเตียงสนามได้แล้ว ซึ่งเมื่อบริหารจัดการได้ยอดที่จะถูกส่งมาจังหวัดสมุทรสาครก็มีโอกาสที่จะลดน้อยลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในคราวแรก แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปตามที่ ศบค.ใหญ่ได้มีหนังสือสั่งการมาให้ทางจังหวัดสมุทรสาครเตรียมความพร้อมไว้ประมาณ 500 เตียงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิดจากกรุงเทพฯ

ทีมหมอข่าวมหาชัย สมุทรสาคร