Breaking News

สุพรรณบุรี  รองผบ.สส.ติดตามการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี  รองผบ.สส.ติดตามการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผบ.สส. และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบอุปกรณ์ป้องกัน ณ บริเวณจุดตรวจและคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายปรีชา ทองคำ นายชูชีพ พงษ์ไชย รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ


ที่ จ.สุพรรณบุรี พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รอง ผบ.สส. และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี ได้กล่าวสรุปสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ติดเชื้อแบ่งแยกเป็น 2กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ค้ากุ้งอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 10 ราย รักษาหาย 9ราย เหลือเพียง 1ราย ซึ่งรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลพระสังฆราชองค์ที่ 17 โดยกลุ่มผู้ที่ติดเชื่อกลุ่มนี้สามารถควบคุมได้ทั้งหมดแล้ว ส่วนกลุ่มที่2 เป็นผู้ติดเชื้อมาจากสามชนไก่จังหวัดอ่างทอง มีผู้ติดเชื้อจำนวน 6ราย แบ่งเป็นอำเภอบางปลาม้า 2ราย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 2 ราย อำเภอหนองหญ้าไซ 1ราย ซึ่งคาดว่าอีกไม่เกิน 2สัปดาห์จะสามารถควบคุมได้ทั้งหมด สำหรับแรงต่างชาติในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีจำนวน 14,000 กว่าคน เป็นแรงงานที่อยู่ในระบบของแรงจังหวัดสุพรรณบุรีและจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี แรงงานต่างชาติกลุ่มนี้อยู่กันเป็นกลุ่มได้เขาไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว ผลเป็นลบ มาตรการต่อไปจะเป็นการตรวจเชิงรุกของสถานประกอบการต่างๆ เช่น คนขับรถตู้โดยสาร พ่อค้าแม่ค้าตลาดนัด และผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการขนส่งต่างๆด้วย

จากนั้น พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รอง ผบ.สส. ได้ลงพื้นที่ดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านคัดกรองโควิด-19 บ้านดอนมะสังข์ ถนนสายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี ชึ่งเป็นเขตติดต่อกับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พร้อมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

 


พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รอง ผบ.สส. เปิดเผยว่าวันนี้ตนมาในนามของผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโควิด19ด้านความมั่นคงและดูมิติด้านความมั่นคงเป็นหลัก และได้ทราบการปฏิบัติงานการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด19ในภาพรวมของจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกมิติ สิ่งที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทาง ศบค.ใหญ่ ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทางท่านนายกรัฐมนตรี เป็นห่วงทางจังหวัดได้รับทราบและได้ดำเนินการอย่างดีอยู่แล้ว และจากการที่ได้ลงพื้นที่มาดูด่านตรวจจุดนี้ซึ่งเป็นจุดสำคัญเป็นจังหวัดที่เชื่อมต่อกับจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ดูจากมาตรการการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ประจำจุดตรวจคัดกรองแล้วทำให้มีความมั่นใจว่าทางจังหวัดสุพรรณบุรี น่าจะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ได้

สำหรับข้อมูลที่ได้วันนี้ตนก็จะนำกลับไปเรียนให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและแจ้งไปทาง ศบค.ใหญ่ว่าทางจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการอย่างไรขณะเดียวกันนอกจากจะมาดูว่าปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ยังมาขอรับทราบปัญหาข้อขัดข้องโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นมาตรการที่ ศบค.กำหนดมิติของทางด้านความมั่นคงว่ามีปัญหาอะไรบ้างและมีอะไรบ้างที่ให้ทางศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขวิกฤติด้านโควิดด้านความมั่นคงให้การสนับสนุนทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้ เราก็จะนำข้อมูลที่ได้ไปนำเรียนผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อให้การสนับสนุนตามที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรี ร้องขอต่อไป
ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี