Breaking News

ราชบุรี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการ CSR ค่ายอาสาพัฒนา “โรงอาหารนี้เพื่อน้อง”

ค่ายอาสาพัฒนา “โรงอาหารนี้เพื่อน้อง”

ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม  เป็นประธานในการเปิดโครงการ CSR ค่ายอาสาพัฒนา “โรงอาหารนี้เพื่อน้อง” และส่งมอบโรงอาหารให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งมี พระปลัดญาณเดช จันทโสภโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น ครูอังคณา สุดเสือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น กำนันและผู้ใหญ่บ้านสี่หมื่น คณะครู นักเรียน ชาวบ้าน ให้การต้อนรับ


โครงการดังกล่าวเป็นโครงการค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมทั้งการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์สำหรับเป็นโรงอาหารให้แก่นักเรียน การปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้ภายในโรงเรียน การส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น บริษัท เบเยอร์ จำกัด บริษัท มหาชัยเมทัลชีท จำกัด บริษัท บีเฟิร์ส อัลลายแอนซ์ จำกัด และชมรมศิษย์เก่าราชมงคลศาลายา ทั้งด้านการประสานงานการดำเนินการ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณในการดำเนินโครงการ

พัชรี เกษรบุญนาค /ข่าว