Breaking News

นครปฐม  มทร.รัตนโกสินทร์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”
ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ที่ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” 15 กันยายน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกร และมหาพิชัยมงกุฎ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งภายในงานเริ่มด้วยการแสดงประติมากรรมดนตรีแจ๊ส โดย ดร.สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากรเอกระดับโลกนักปั้นแห่งจิตวิญญาณ ได้แสดงการปั้นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวง Gusto Saxophone Quartet ในเวลา 19 นาที

จากนั้นเป็นการแสดงนาฏศิลป์ ฟ้อนขับดอก ขบวนพิธีอัญเชิญตราราชมงคล พิธีถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีมอบโล่รางวัล “นพรัตนราชมงคล” ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคคลที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้เสียสละ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ภายใต้คำสอนศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ 1.นายวัชระ กล้าค้าขาย จิตรกรอิสระ 2.ดร.สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากร 3.นายสาคร เสมอภาค ประธานกรรมการบริษัท ฟิวชั่น ดีไซน์เดคคอเรท 4.นายสุชาญ ศีลอำนวย กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย 5.นายสมศักดิ์ สัจจะวัชรสิทธิ์ ผู้ประกอบการธุรกิจ 6.นายสายันต์ ธัญญา ข้าราชการ หัวหน้าส่วนพัฒนาอาชีพ กองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 7.นางสาวพัชรียา แฟงอ๊อด นักออกแบบผลิตภัณฑ์ P.a.d Banana Leaf Studio 8.นายอาทิตย์ เพ็ชรวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแอคทีฟเอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด และ9.นายกิตติศักดิ์ ทาบทอง พิธีกรอิสระ


จากนั้นทีมองค์การนักศึกษาได้นำทีมนักศึกษา ร่วมถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้มีผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

พัชรี เกษรบุญนาค /ข่าว