Breaking News

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ อ.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนา นักศึกษา และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธี

โดยจัดให้มีการถวายความจงรักภักดีและร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พัชรี เกษรบุญนาค/ข่าว