Breaking News

ประจวบคีรีขันธ์ กอ.รมน.ประจวบรุดเยี่ยมให้กำลังใจชาวกุยบุรี ถูกพายุฝนบ้านพังเสียหายหลายหลัง

ประจวบคีรีขันธ์ กอ.รมน.ประจวบรุดเยี่ยมให้กำลังใจชาวกุยบุรี ถูกพายุฝนบ้านพังเสียหายหลายหลัง

วันที่ 3 มิ.ย.63 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วย พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดประจวบ นายอุทัย ขันทอง หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ปภ.) เดินทางเข้าสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ถูกพายุลมฝนกระหน่ำจนทำให้บ้านพักและหลังคาบ้านพังเสียหายจำนวนหลายหลังคาเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.สามกระทาย อ. กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


โดยมี นายอัมพร เรืองสว่าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี นำพาสำรวจความเสียหายอาคารบ้านเรือนของลูกบ้าน ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนกระเบื้องมุงหลังคาบ้านแตกหักปลิวหลุดออก จำนวน 6 หลัง ประกอบด้วย 1.นางสาวจำลอง เกตุเตี้ย บ้านเลขที่ 90/3 ต.สามกระทาย 2.นายสำเภา เกตุเตี้ย บ้านเลขที่ 91 ต.สามกระทาย 3.นายเล็ก ภูสาย บ้านเลขที่ 96 ต.สามกระทาย 4.นางวรรณา บุญประเสริฐ บ้านเลขที่ 88 ต.สามกระทาย 5.นายนุช พวงเพ็ชร บ้านเลขที่ 210 ต.สามกระทาย และ 6.นางสังวร สดใส บ้านเลขที่ 91/2 ต.สามกระทาย


ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือในเบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา และ น้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา”มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ”คนไทยไม่ทิ้งกัน มอบให้ครอบครัวที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป
ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รายงาน/////////////////////