Breaking News

นครปฐม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ถวายน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับผสมน้ำฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19วัดดัง2แห่ง

นายไชยอนันต์  ดลชัยกรร์สกุล บก.นสพ.ไร่ขิงนิวส์ เป็นตัวแทน นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง นำน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับผสมน้ำฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ถวาย พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม น้ำยาขนาด 5ลิตร จำนวน 20 แกลอน ผสมน้ำฉีดพ่นได้ จำนวน 10,000 ลิตร พร้อมกันนี้ได้ถวายพระครูยติธรรมานุยุต(หลวงพ่อแป๊ะ)เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม น้ำยาขนาด 5ลิตร จำนวน 8 แกลอน ร ผสมน้ำฉีดพ่นได้จำนวน4,000ลิตร

เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โควิด-19  ในวัดทั้งสองแห่ง เพื่อความปลอดภัยของพุทธศาสนกชนและ พระสงฆ์ ต่อไป