Breaking News

นครปฐม เลขาธิการสคบ.ตรวจสอบฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงวัดไร่ขิง

นครปฐม   เลขาธิการสคบ.ตรวจสอบฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงวัดไร่ขิง

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งจากการตรววจสอบ ได้แบ่งสายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในพื้นที่พบมีการกระทำผิดจำนวนหลายร้าน นำ ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ที่ไม่ได้คุณภาพมาจำหน่ายรวมทั้งไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน

สำหรับฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อสร้างความมั่นใจ แก่ผู้บริโภค ชุดสังฆทานเป็นชุดที่รวบรวมเครื่องใช้อาหาร น้ำดื่ม และอื่นๆ จัดชุดไว้ด้วยกัน ดังนั้นผู้บริโกคจำเป็นต้องตรวจสอบสลากสินค้า และเลือกซื้อชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมที่ถูกต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550)   ซึ่งได้กำหนดให้สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุรายการสินค้า ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาของสินค้า แต่ละรายการ ชื่อ และสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน  ของสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่นำมารวมนั้น โดยระบุว่าเร็วที่สุด วันเดือนปีที่บรรจุ ราคา รวมชุดจัดบรรจุที่ระบุหน่วย เป็นบาท กรณีที่เป็นชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมใดที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้มีสี กลิ่นหรือรส เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เนื่องในการใช้หรือโดยสภาพของสินค้านั้น ให้ระบุคำเตือนในฉลากด้วย

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้กล่าวว่า ทางสคบ.ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ที่ชาวบ้านซื้อมาถวายพระ ให้พระได้ประโยชน์ตรงนั้นจริงกับของที่ถวาย และจากตรวจร้านค้าวันนี้ก็พบ  วันนี้ก็ได้ตรวจแล้วก็พบว่ามีของที่ไม่ได้คุณภาพและไม่มีประโยชน์อย่างเช่น กระดาษเช็ดชู่ หยาบๆที่ใช้ไม่ได้  ข้าวสารก็เป็นถุงเล็กๆเหมือนข้าวสารเอามาเสก ไม่ใช่สำหรับพระ เป็นสิ่งของที่พระไม่มีประโยชน์  ทางสคบ.จึงอยากให้ของที่ถวายสังฆทานพระที่ได้บุญจริงๆและมีราคาที่เหมาะสม  ซึ่งสคบ.จะตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมทั่วประเทศทุกพื้นที่  โดยการที่จะดำเนินการต่อไปก็คือจะเรียกโรงงานที่ผลิตชุดสังฆทาน มาดำเนินคดีที่ทำผิดโดยไม่มีสลากและสินค้าไม่ได้คุณภาพ  อย่างเช่นบางกล่องสังฆทานบอกหมดอายุปี 2564 แต่สิ่งของภายในหมดปี 2563 ตรงนี้อาจจะทำให้ผู้เอาไปใช้ได้รับอันตรายต่อกายได้  ซึ่งทางสคบ.จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด ให้พี่น้องที่ศรัทธาหรือศาสนาพุทธได้บุญกุศลจริงๆที่ได้เสียงเงินมาทำบุญแล้วและได้รับประโยชน์จากผลบุญนั้นจริงๆ

 

กรณีที่พบว่ผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากสินค้านั้น  ไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่กิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือนำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000(สองแสนบาท) บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในการนี้ทางคณะได้เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงและพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อีกด้วย