Breaking News

กรุงเทพมหานคร  คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์บันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กรุงเทพมหานคร  คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์บันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทำการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดข สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

โดยนายวิเชียร เนียมน้อม เปิดกรวยถวายราชสักการะ แล้วกล่าวคำถวายพระพรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ต่างปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ยังผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า จึงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์เสมอมา

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลและดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดั่งพระราขหฤทัยปรารถนา มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาลเทอญ .