Breaking News

มทร.รัตนโกสินทร์ ทำMOUในการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษาสู่สากล

มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษาสู่สากล

ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ ดำเนินยุทธศาสตร์การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติสากล นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและประชุมร่วมหารือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัย Simon Fraser University ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

โดยมี Dr.Julia Denbolm ผู้อำนวยการคณบดี และคณะผู้แทนได้รับมอบหมายในการต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากการเยี่ยมเยือนนี้นำไปสู่การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา ทั้งสองสถาบัน ณ Simon Fraser University เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว