Breaking News

นนทบุรี นิตยสารแม่นาค พาสายมูไปรู้จักศาลเจ้าพ่อจุ้ย ศาลศักดิ์สิทธิ์

นิตยสารแม่นาค พาสายมูไปรู้จักศาลศักดิ์สิทธิ์
ศาลเจ้าพ่อจุ้ย คลองบางคูลัด อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ศาลเจ้าพ่อจุ้ย “หลังเก่า” เป็นไม้เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ต่อมา มีผู้ศรัทธามอบที่ดินมาสร้างศาลเจ้าหลังใหม่ ศาลเจ้าหลังใหม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2550 ตามความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อจุ้ย คือ เจ้าชายแห่งสายน้ำ ท่านจะปกปักษ์รักษาและคุ้มครองชาวบ้าน ซึ่งมีบ้านเรือนตั้งอยู่ริมแม่น้ำในความเป็นจริงอาจจะไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากบางปีระดับน้ำสูงมาก บ้านเรือนของชาวบ้านถูกน้ำท่วมสูง แต่ชาวบ้านก็ไม่เคยตั้งคำถามแบบ “ลบหลู่” เจ้าพ่อจุ้ย ตรงกันข้ามความเคารพศรัทธา ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ ซึ่งจะแตกต่างกับบางคน พอนึกจะนับถือ นึกกราบไหว้ก็ทำแบบทุ่มสุดตัว แต่พอจะเลิกนับถือก็เลิกนับถือแบบไม่มีเหตุผล นี่แหละนิสัยคนไทยอย่างแท้จริง
โดย  ชาติ  เจ้าพระยา