Breaking News

สระบุรี   กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบการใช้ก๊าซ CNG ปตท.เน้นย้ำความปลอดภัย

สระบุรี   กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบการใช้ก๊าซ CNG ปตท.เน้นย้ำความปลอดภัย
ที่สถานีบริการก๊าซ CNG ปตท. ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี นายชีพ น้อมเศียร ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยขนส่งจังหวัดสระบุรี ,ผู้แทน สนว. สขพ 5 และ กตส. ร่วมกับ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกันตรวจสอบรถใช้ก๊าซ CNG ณ สถานีบริการ ปตท. จำนวน 3 แห่ง พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมกิจการ ของ บริษัท เอฟ เอ ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด (FAW) เพื่อศึกษางานเกี่ยวกับรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิง นายชีพ น้อมเศียร ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กล่าวว่าจากการลงพื้นที่สถานีบริการ ปตท. พบว่ามีรถติดสติกเกอร์ CNG ไม่ถูกต้อง, ถังก๊าซชำรุดบกพร่อง ,สายรัดถังไม่มียางรอง ,ผู้ขับรถยังขาดความรู้ ความเข้าใจการดูแลรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง

 

ทั้งนี้ ทีมร่วมตรวจสอบได้ให้คำแนะนำวิธีการดูแล รักษารถใช้ก๊าซ ที่ถูกต้องอย่างปลอดภัยกับผู้ที่นำรถเข้ารับบริการ ณ สถานีก๊าซ ปตท. ทุกคัน ซึ่งการดำเนินการตรวจสอบรถใช้ก๊าซCNGนี้เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก เพื่อติดตาม ตรวจสอบให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานและการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเดินทางได้อย่างปลอดภัย.