Breaking News

อำเภอเมืองปทุมธานี นำรายได้การสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อพัฒน์ พร้อมวัตถุมงคล มูลค่า 800,000 บาท ร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์1วัด 2รพ.

อำเภอเมืองปทุมธานี นำรายได้การสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อพัฒน์ พร้อมวัตถุมงคล มูลค่า 800,000 บาท ร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง)และปรับปรุงห้องผู้ป่วย ร.พ.ปทุมธานี ร.พ.ธัญบุรี
เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 21 ม.ค.2565 ที่ วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) สาขาของวัดระฆังโฆสิตาราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี ได้นำรายได้จาการสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อพัฒน์ รุ่นเลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะ และรุ่นปลอดภัย โดยถวายเงินสด จำนวน 300,000บาท และเหรียญ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม (พระราชมงคลวัชราจารย์) กับวัตถุมงคลอื่น ๆ มูลค่า 300,000บาท รวมทั้งสิ้น 600,000บาท ให้กับพระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร เป็นผู้รับมอบเพื่อมอบให้กับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อร่วมสมทบทุน บูรณปฏิสังขรณ์วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) เพื่อเป็นสาขาของวัดระฆังโฆสิตาราม และยกฐานะวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา


จากนั้นร่วมเดินทางไปมอบเงิน สมทบทุน ปรับปรุงห้องผู้ป่วยอาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเงินสด จำนวน 100,000.บาท โดยมี นพ. วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นผู้รับมอบและเดินทางไปมอบเงิน สมทบทุน ปรับปรุงห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเงินสด จำนวน 100,000 บาท โดยมี น.พ.สราวุธ ธนะเสวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี เป็นผู้รับมอบ


และนำรายได้ส่วนที่เหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี และเป็นทุนสนับสนุนการใช้จ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
โดยก่อนหน้านี้ ได้มอบเงินรายได้ จาการสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อพัฒน์ รุ่นเลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะ และรุ่นปลอดภัย จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุน สร้างเมรุ และศาสนสถานวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกันนี้ยังมอบเหรียญหลวงพ่อพัฒน์รุ่นปลอดภัย และผ้ายันต์รุ่นเลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะ และรุ่นปลอดภัย มูลค่า 100,000 บาท โดยมี พระราชมงคลวัชราจารย์ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน เป็นผู้รับมอบ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2565


ทั้งนี้ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี กล่าวว่า อำเภอเมืองปทุมธานีและคณะกรรมการ ได้จัดสร้างเหรียญพระราชมงคลวัชราจารย์ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม รุ่น เลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะ และรุ่น ปลอดภัย ซึ่งได้รับอนุญาตจากวัดธารทหาร (ห้วยด้วน)
โดยมีวัตถุประสงค์นำรายได้สมทบทุน บูรณปฏิสังขรณ์ วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) เพื่อเป็นสาขาของ วัดระฆังโฆสิตาราม และยกฐานะวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา และนำรายได้สมทบทุน สร้างเมรุ และศาสนสถานวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ นำรายได้ สมทบทุน ปรับปรุงห้องผู้ป่วยอาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น โรงพยาบาลปทุมธานี และโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นำรายได้ปรับปรุงซ่อมแซมที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี และเป็นทุนสนับสนุนใช้จ่าย ในกิจการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งขณะนี้ได้ทำตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม ในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา พร้อมกับผู้ที่เคารพนับถือในพระเดช พระคุณ ของหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม จะได้มีเหรียญที่ระลึกดังกล่าวไว้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวต่อไป