Breaking News

นครปฐม จัดงานวันพระราชทานธงชาติไทย

นครปฐม จัดงานวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานงานวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ซึ่งวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย รวมทั้งกำหนดให้ประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยตราบจนทุกวันนี้

*****************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว