Breaking News

นครปฐม หลวงพี่น้ำฝนและคณะศิษย์มอบน้ำดื่ม12,000ขวดสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์รพ.สามพราน

หลวงพี่น้ำฝนและคณะศิษย์มอบน้ำดื่ม12,000ขวดให้รพ.สามพราน

เมื่อวันที่21กรกฎาคม 2564 ที่โรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  เป็นประธานมอบน้ำดื่มตราบุญ ขนาด500 ML โดยมีคุณจิรัฏฐ์ณิชชา กิติยาณัณท์  เป็นเจ้าภาพจัดซื้อน้ำดื่ม ตราบุญ ที่ผ่านระบบการผลิตที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีการกรองและฆ่าเชื้อ 4ขั้นตอน  1.การกรองแสง 2.รีเวอร์ส ออสโมซิส 3.แสงอุลตร้าไวโอเลต 4.โอโซน จำนวน 12,000 ขวด(หนึ่งหมื่นสองพันขวด) เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสามพราน ซึ่งมีนายแพทย์ทินกร  ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน ร่วมด้วยนางพัชรี เกษรบุนนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน  นางสาววาสนา คำเซ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรโรงพยาบาลสามพราน ร่วมรับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเพื่อสู้ภัยโควิดต่อไป