Breaking News

คณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

คณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร