Breaking News

สิงห์บุรี ระดมกำลังทุกภาคส่วน เร่งสูบน้ำออกจากนาข้าว

สิงห์บุรี   ระดมกำลังทุกภาคส่วน เร่งสูบน้ำออกจากนาข้าว
ที่จังหวัดสิงห์บุรี สถานการณ์ของอุทกภัยนั้นยังไม่เกิดแค่มีน้ำท่วมขังในนาข้าว ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำของกรมชลประทาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องช่วยกันนำเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ออกมาทำการสูบน้ำออกจากนาข้าวในพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอที่มีน้ำท่วมขัง เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับนาข้าวของชาวนาให้ได้มากที่สุด


ทั้งนี้พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี นั้นเกิดมีน้ำฝนท่วมขังในนาข้าวต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาเกือบ 30 วันแล้ว ซึ่งนาข้าวที่เพิ่งปลูกใหม่ ต้นยังไม่ใหญ่ ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นทัน นาข้าวที่ปลูกได้ประมาณ 50 – 60 วัน โอกาสที่เกิดความเสียหายก็จะน้อยลง ส่วนนาข้าวที่ใกล้จะตั้งท้องที่ปลูกมาแล้ว 90 วัน โอกาสของความเสียหายก็จะมีมาก หากน้ำท่วมถึงคอข้าวก็จะส่งผลให้ข้าวไม่ออกร่วงได้ โดยในบางพื้นที่ที่นาข้าวกำลังออกรวง เจ้าของนาข้าวก็ได้นำเครื่องสูบน้ำออกมาช่วยสูบโดยออกค่าน้ำมันกัน เพราะไม่อยากให้ข้าวในนาของตนเองได้รับความเสีย


โดยจากการสำรวจของสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี พบว่านาข้าวที่ได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมขังอยู่ในขณะนี้มีจำนวน 6,566 ไร่ ซึ่งหากน้ำยังคงท่วมขังอยู่ก็คาดว่าจะมีนาข้าวเสียหายจริงๆประมาณ 4 พันไร่ ทั้งนี้ต้องรอสำรวจความเสียหายอีกทีหนึ่งหลังจากที่น้ำลดหมดแล้ว