Breaking News

อบจ.สิงห์บุรี ปิดการแข่งขัน “ฟุตบอล ๗ คน คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายสรกฤช เทียนถาวร นายก อบจ.สิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน “ฟุตบอล ๗ คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๓” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน สังกัด อบจ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ผลการแข่งขัน ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบางระจันจูเนียร์ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองอันดับ ๑ ได้แก่ ทีมบางระจันวิทยา Infinity ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรองอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมSingsoccer A ได้รับเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรองอันดับ ๓ ได้แก่ ทีมซุปเปอร์สิงห์ B ได้รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ท.ผู้เฒ่า A ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองอันดับ ๑ ได้แก่ ทีมคุณพายุ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมซุปเปอร์สิงห์ A ได้รับเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรองอันดับ ๓ ได้แก่ ทีมบางระจันวิทยา Infinity ได้รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมวัชรินทร์รถตู้ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม อบต.อินทร์บุรี ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม ร.ร.ท่าช้างวิทยาคาร ได้รับเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรองอันดับ ๓ ได้แก่ ทีมซุปเปอร์สิงห์ ได้รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท