Breaking News

อยุธยา PEA ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนเปิดตู้ปันสุขเพื่อแบ่งปันชุมชน

PEA ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนเปิดตู้ปันสุขเพื่อแบ่งปันชุมชน

วันนี้ (วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น )นายขจรโปร่งฟ้า ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพงษ์เทพ อรุณโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ นางระพีพรรณ  เพ็ชรสุขุม  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า นายศักดิ์ชัย ดาราย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลพระอินทราชา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา ผู้แทนบริษัท เอ็นเอ็มบี- มินิแบไทยจำกัด บริษัทบุญรอด บริเวอรี่จำกัด บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ได้ร่วมกันทำกิจกรรม เปิดตู้ปันสุข เพื่อร่วมช่วยเหลือแบ่งปันผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิค19 ณ.บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมดังกล่าวเป็นการขยายผลตามโครงการตู้ปันสุข THE PANTRY OF SHARING  ที่ได้ ดำเนินการมาแล้วในเขตกรุงเทพฯและ จังหวัดต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดการแบ่งปันโดยนำสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่มีในบ้านมาบริจาคโดยวางใส่ไว้ในตู้ปันสุข  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีพร้อมกว่าเกิดกับแบ่งปันให้กับผู้ที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบจากโควิด19    นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ ยังได้เปิดให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าแบบ DRIVE THRU ชำระค่าไฟฟ้าโดยไม่ต้องลงจากรถ ภายในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์  เพื่อลดความแออัดของลูกค้าซึ่งจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค โควิด19 โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30 น ถึงเวลา 13.00 น ทุกวันราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ภาพ ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา