Breaking News

นครปฐม สมาชิกอบต.ท่าตลาดอำเภอสามพราน ใจบุญแจกไข่ไก่6,000ฟองให้ชุมชนสู้โควิด-19

สมาชิกอบต.ใจดีแจกไข่ไก่6,000ฟองสู้โควิด-19

เมื่อวันที่12เมษายน 2563 ที่ ชุมชนบ้านตลาดใหม่ หมู่ 9 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม

นายบุญ รัตนขจิตวงค์ สมาชิก อบต.ท่าตลาด พร้อมครอบครัว และสมาชิกโรตารี่สามพราน  นายไพโรจน์ เอี่ยมมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่.9 ต.ท่าตลาด นางสายทอง เอี่ยมมี ประธานกลุ่มอสม.หมู่.9ต.ท่าตลาด  นำไข่ไก่จำนวน6,000ฟอง แจกให้ผู้เดือดร้อนในชุมชนบ้านตลาดใหม่ หมู่ 9 ต.ท่าตลาด คนละ20ฟอง โดยไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นคนชาติไหน โดยมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติ(เมียร์มาร์)มาเข้าแถวรับแจกไข่ จำนวนมาก

 

ทางด้าน นายบุญ รัตนขจิตวงค์ สมาชิก อบต.ท่าตลาด ได้กล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงกำลังระบาดของโรคโควิด -19 ชาวบ้านก็ต้องอยู่บ้านกัน ทีนี้อาหารการกินก็จะลำบากหน่อย ในวันนี้ก็เลยนำไข่ไก่จำนวน6,000ฟอง มาแจกใส่ถุงคนละ20ฟองเพื่อให้ผู้ที่มารับแจกนำไปทำกินกันที่บ้าน ก็เพื่อส่วนรวม เพราะถือว่าเราก็พอจะมีให้แบ่งปันกัน เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในยุคลำบากของโรคระบาดนี้ ให้กับชาวชุมชนที่กำลังเดือดร้อนในเรื่องการกิน การอยู่  และการแจกนี้ก็ไม่จำกัดว่าจะเป็นใคร  ลูกเด็กเล็กแดง คนเฒ่า คนแก่ หรือคนงานต่างชาติ เราก็แจก ดดยมีกลุ่มอสม.ตำบลท่าตลาด หมู่9 มาช่วยตรวจวัดไข้ คัดกรองผู้เขารับแจกไข่ไก่ในครั้งนี้ ซึ่งไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทนคิดเพียงแต่ว่าจะช่วยชุมชน สังคมให้อยู่กันได้ต่อไป

พัชรี เกษรบุญนาค / ข่าว