Breaking News

นครปฐม มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือเครื่อง AED เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานในจังหวัด

จังหวัดนครปฐมมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ห Continue Reading

นครปฐม กรมการสัตว์ทหารบก นำเจ้าหน้าที่ทหารร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ช่วงวิกฤตโควิด-19

นครปฐม กรมการสัตว์ทหารบก นำเจ้าหน้าที่ทหารร่วมบริจ Continue Reading

นครปฐม ลงนามใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรีของ UNESCO

นครปฐม  ลงนามหนังสือนำส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัด Continue Reading

นครปฐม หยุดไม่อยู่หลวงพี่น้ำฝนเผาศพโควิดรายวันเป็นรายที่10จังหวัดนครปฐมประกาศงดออกนอกเคหะสถาน5ทุ่มถึงตี4

นครปฐม หยุดไม่อยู่หลวงพี่น้ำฝนเผาศพโควิดรายวันเป็น Continue Reading

นครปฐม    วัดไผ่ล้อมฉุดไม่อยู่! เผาต่อเนื่องศพโควิดเป็นรายที่ 7-หลวงพี่น้ำฝนยันเผาศพโควิดไม่อันตราย

นครปฐม    วัดไผ่ล้อมฉุดไม่อยู่! เผาศพโควิดรายที่ 7 Continue Reading

อธิบดี พช. นำทีม เยือนถิ่นแม่กลอง ลุยพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

อธิบดี พช. นำทีม เยือนถิ่นแม่กลอง ลุยพื้นที่ต้นแบบ Continue Reading

พช. เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” มุ่งเน้นในการช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

พช. เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ “โคก หนอง นา พัฒ Continue Reading